• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.
Consiliul de Administraţie este alcătuit din: Rector , prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

E-mail:  

Telefon: 0264-597256 int. 2101

Componenţa Consiliului de Administraţie

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu - Rector
Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu - Prorector
Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ - Prorector
Prof. dr. Sorin Claudiu Man - Prorector
Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean - Prorector
Prof. dr. George Călin Dindelegan - Prorector
Prof. dr. Nadim Al Hajjar - Director CSUD
Prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu - Decan Facultatea de Medicină
Prof. dr. Gianina Cristina Crişan  - Decan Facultatea de Farmacie 
Conf. dr. Cristian Mihail Dinu - Decan Facultatea de Medicină Dentară
Ec. dr. Valentin Mihai Mudura - Director General Administrativ
Stud. Tudor Andrei Ilie - reprezentant studenţi

Invitaţi permanenţi

Prof. dr. Daniel Mureșan - Președinte Senat
Loredana Szakacs - Șef serviciu juridic  
Valeria Meseşan – Secretar şef universitate

Sigla FMD