• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Documente produse și/sau gestionate potrivit legii

 • Carnete de muncă;
 • Cereri pentru eliberarea unor acte de studii;
 • Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat sau de student al universităţii;
 • Contracte de cercetare;
 • Contracte de închiriere;
 • Contracte de muncă;
 • Contracte de şcolarizare;
 • Contracte de sponsorizare;
 • Contracte privind achiziţiile publice
 • Decizii ale conducerii universităţii;
 • Diplome şi certificate de studii;
 • Dispoziţii emise de către conducerea instituţiei;
 • Documentaţii de licitaţie privind închirierile şi achiziţiile publice;
 • Documente financiar-contabile;
 • Dosare de personal;
 • Hotărâri adoptate de către conducerea universității;
 • Procese verbale de audit;
 • Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • Rapoartele anuale;
 • Regulamente de funcţionare şi organizare;
 • Regulamentul intern;
 • State de funcţiuni;
 • State de personal.
Sigla FMD