Masterat în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență

Investește in oameni!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013
Axa prioritară I „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Contract POSDRU 86/1.2/S/61577

Obiectiv general
Îmbunătățirea calificarii asistenților medicali licențiati (AML) implicați în nursingul pacientului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenți de ciclu II Bologna) în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență.

Obiective specifice și rezultate

Beneficii pe termen lung

Parteneri

Grup țintă
• 30 studenți