• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Implementare în parteneriat - Burse doctorale 2009

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Burse doctorale pentru creșterea competitivității în domeniul medical și farmaceutic"
Contract POSDRU/89/1.5/S/58965
Acord de parteneriat nr. 13766/27.08.2009

Obiectiv general
Imbunătățirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate crescută transnațională și națională, inclusiv prin facilitarea obținerii de diplome în co-tutelă, bazate pe sprijin financiar consistent și menite să facă din cariere în cercetare o opțiune mai atractivă.

Obiective specifice

 1. Creșterea atractivității și îmbunătățirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat în condiții de susținere financiară adecvată a 7 doctoranzi în urmatoarele domenii de doctorat: medicină, medicină dentară și farmacie, domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013;
 2. Imbunătățirea calității programelor de studii universitare doctorale cu scopul creșterii performanțelor, atractivității și a componentei motivaționale în cercetările efectuate;
 3. Imbunătățirea mobilității academice atât pe plan intern cât și internațional în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un număr de 7 doctoranzi;
 4. Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne din Tehnologia Informației și Comunicațiilor;
 5. Includerea în programele de pregătire a doctoranzilor a unor sesiuni menite să dezvolte capacitatea de publicare științifică, competențele de management al cercetării, spiritul antreprenorial precum și accesul doctoranzilor la sursele de informare și susținerea lor în vederea publicării rezultatelor cercetării în reviste semnificative în domeniul lor de expertiză.

Parteneri
Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T Popa" Iași-beneficiar
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca-partener; Responsabil proiect Prof. Dr. Constantin Ciuce

Grup țintă
7 doctoranzi

Sigla FMD