• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Implementare în parteneriat - Burse postdoctorale 2009

Burse doctorale pentru creșterea competitivității în domeniul medical și farmaceutic
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/61879
Acord de parteneriat nr. 14522/08.09.2010

Obiectiv general
Dezvoltarea și modernizarea formării continue pentru furnizarea de noi competențe, cunoștințe și abilități pentru atragerea în activitatea de cercetare a specialiștilor din diverse domenii, prin formarea de echipe multidisciplinare implicate în elaborarea și argumentarea politicilor de sănătate.

Obiective specifice

 • dezvoltarea resurselor umane din cercetare prin sprijinirea a 40 de cercetători pentru implicarea în activitatea de cercetare postdoctorală prin burse de cercetare și introducerea unor module de formare specifice cercetării
 • dezvoltarea cadrului instituțional de cercetare al solicitantului
 • crearea unei baze informaționale moderne, dotarea cu echipamente necesare cercetării și crearea unei echipe multidisciplinare de cercetare
 • crearea unei rețele de cercetare la nivel național și internațional pe probleme de bioetică prin sprijinirea colaborării dintre universități și alte centre de cercetare

Parteneri
- Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T Popa" Iași- Beneficiar
- Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca-Partener 1; Responsabil proiect Prof. Dr. Cristina Borzan
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi-Partener 2

Grup țintă
40 cercetători postdoctorat

Sigla FMD