Implementare în parteneriat - Licență și Masterat în Dermato-oncologie

Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat)
şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Contract POSDRU 31081/2010

Obiective generale

Obiective specifice

Rezultate așteptate

Parteneri

Grup țintă

Plus valoare pentru grupul țintă