• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Implementare în parteneriat - Pregătire practică asistenți medicali

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă"
Titlul proiectului: „Practica de calitate-tineri competitivi pe piața muncii"
Contract POSDRU/90/2.1/S/60649
Acord de parteneriat nr. 390/20.07.2009

Obiectiv general
Creșterea ratei de inserție pe piața muncii a elevilor proveniți de la școlile postliceale.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea unui parteneriat activ și eficient în vederea asigurării cadrului necesar desfășurării stagiilor de pregatire practică, acomodarea elevilor cu activitățile desfășurate în unitățile colaboratoare, adecvarea cunoștințelor și deprinderilor acumulate cu condițiile concrete existente în aceste unități, stabilirea unor modalități concrete de colaborare și facilitare a tranziției de la școală la viața activă;
 2. Imbunătățirea aptitudinilor de muncă a 180 de elevi, calificările de asistent medical generalist și asistent farmacie, cuprinși în 2 unități de învățământ, prin dezvoltarea aptitudinilor practice ale acestora
 3. Conștientizarea elevilor asupra nevoii de pregătire practică la locul de muncă și asupra oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat.

Parteneri

 • Societatea Umanitară Societatea Doamnelor din Călan-Școala Postliceală sanitară "Carol Davila" Călan –beneficiar
 • Școala Postliceală sanitară Alba Iulia - Partener 1
 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Partener 2; Responsabil proiect Prof. Dr. Doina Miere

Grup țintă

 • 150 elevi calificarea asistent medical generalist, nivel 3+
 • 30 elevi calificarea asistent farmacie, nivel 3+
Sigla FMD