• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Masterat de Ecografie și Imagistică Medicală Comparată

Programul de masterat în domeniul ecografiei şi imagisticii medicale comparate propus, permite dobândirea de competenţe care nu au fost în mod explicit şi aprofundat oferite prin studiile de licenţă şi care sunt într-o permanenta evoluţie.

Masteranzilor li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul imagisticii medicale comparate, care să le permită:

 • cunoaşterea metodologiei de cercetare specifică domeniului;
 • cunoaşterea de tehnici şi de metodologii în imagistica medicală particularizate sau extinderea aplicabilităţii acestora şi în alte domenii, precum si orientarea spre cercetarea stiintifica.
 • cunoaşterea/stabilirea criteriilor de evaluare a diagnosticului imagistic care să asigure calitatea rezultatelor obţinute (validare);
 • cunoaşterea/selectarea metodologiei optime de evaluare imagistică a rezultatelor obţinute care să asigure un diagnostic cert pe baza căruia să poată fi iniţiată o terapie adecvată.

Adresabilitate:
Programul masteral se adresează absolvenţilor Facultăţilor de Medicină şi Facultăţilor de Medicină Veterinară.

Loc de desfăşurare a activităţilor: Disciplina Imagistică Medicală, Departament Ultrasonografie Clinica Medicală III, Cluj Napoca, str Croitorilor nr 19-21

Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS

Disciplinele programului:

 • Sem I: „Topografia viscerelor la animalele: clinic şi imagistic”, „Ultrasonografia experimentală şi aplicativă pe organe la animale”, „Ultrasonografia şi imagistică generală”, „Anatomia ultrasonografică normală”, „Ultrasonografia. Tendinţe. Proceduri asistate ultrasonografic.”,
 • Sem II: „Modele experimentale, Ultrasonografia în obstetrica veterinară”, „Diagnosticul ultrasonografic în afecţiunile chirurgicale la animale”, „Diagnosticul anatomopatologic diferenţial al leziunilor identificate prin ultrasonografie la animale”, „Semiologia ultrasonografică în afecţiuni acute şi cronice”, „Patologia ultrasonografică. Aplicaţii clinice”, „Metodologia cercetarii stiintifice”, „Aplicaţii clinice-Stagii”
 • Sem III: „Aplicaţii clinice-Stagii”

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Prof. Dr. Radu Badea e-mail:

Sigla FMD