• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Masterat de farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală

Masteratul “ Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor.
Masteratul „Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program de profesionalizare şi de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Medicină şi Facultăţii de Farmacie privind rolul farmacologiei în practica medicală, înţelegând prin aceasta toate aspectele cuprinse de acest vast domeniu, pornind de la noţiunile de bază ale farmacologiei şi relaţia cu diferitele etape ale descoperirii şi dezvoltării medicamentului, până la implicarea farmacologiei clinice în optimizarea tratamentului în diverse specialităţi clinice precum şi educarea pentru aplicarea regulilor de bună practică clinică.

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicina sau Facultatii de Farmacie, ce au dobândit prin studiile de licenţă cunoştinţele de bază medicale privind farmacologia clinică şi regulile de bună practică clinică şi care doresc o cunoaştere aprofundată în domeniul abordat de programul de masterat.
Loc de desfăşurare a activităţilor: Disciplina Farmacologie, Toxicologie si Farmacologie Clinica, Facultatea de Medicina, UMF „IULIU HAŢIEGANU”, str Pasteur nr 6
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

Masteranzilor cărora li se adresează acest program, li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul farmacologiei clinice şi a regulilor de bună practică clinică, care să le permită:

 • utilizarea noţiunilor de bază ale farmacologiei în înţelegerea farmacocineticii şi farmacodinamiei medicamentelor
 • însuşirea unor cunoştinţe aprofundate de farmacologie clinică
 • abordarea competentă a problemelor specifice de farmacologie clinică şi farmacoterapie
 • aplicarea regulilor de bună practică clinică

Aceste elemente de pertinenţă şi oportunitate justifică derularea unui astfel de program pentru o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează fie în unităţi de cercetare, structuri academice, clinici de diferite specialităţi sau companii farmaceutice pentru a fi capabili să răspundă provocărilor legate de cunoaşterea medicamentului şi utilizarea sa terapeutică.
Activitatea educativă este prevăzută a se concretiza prin susţinerea de cursuri şi lucrări practice care să abordeze toate aceste aspecte.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Prof.dr. Anca Dana Buzoianu e-mail:

Planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020 este disponibil aici

Accesați această legătură pentru a afla informațiile referitoare la datele de admitere pentru anul uniiversitar 2019-2020.

Sigla FMD