• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Facultate

  Învăţământul universitar de stomatologie are o veche tradiție în cadrul școlii medicale din Cluj-Napoca. Accesați legăturile de mai jos pentru
  +
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină Dentară oferă 2 programe de studii de licenţă: Medicină dentară - 360 ECTS - studii universitare cu durata de
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Folosiți legăturile de
  +
 • Departamente

   Facultatea de Medicină Dentară este structurată în patru departamente și 13 discipline. Departamentele sunt conduse de directori de departament.  
  +
 • Studenți

  Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților prin serviciul de web al facultății.  
  +
 • Anunturi

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicina Dentara sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând
  +

Masterat de farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală

Masteratul “Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor.

 

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicină, Facultatii de Farmacie și celor de Asistență Medicală Generală, care prin studiile de licenţă, au dobândit cunoştinţele de bază privind farmacologia/farmacologia clinică şi regulile de bună practică clinică, şi care doresc o cunoaştere aprofundată în domeniul abordat de programul de masterat.
Loc de desfăşurare a activităţilor: Disciplina Farmacologie, Toxicologie si Farmacologie Clinică, Facultatea de Medicina, UMF „IULIU HAŢIEGANU”, str Marinescu, Nr 23
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

 

Aferent programului de studii universitare de masterat Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală s-a obținut validarea calificării Competență în farmacologie clinică și reguli de bună practică medicală.

 

Masteranzilor cărora li se adresează acest program, li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul farmacologiei clinice şi a regulilor de bună practică clinică, care să le permită:

 • utilizarea noţiunilor de bază ale farmacologiei în înţelegerea farmacocineticii şi farmacodinamiei medicamentelor
 • însuşirea unor cunoştinţe aprofundate de farmacologie clinică
 • abordarea competentă a problemelor specifice de farmacologie clinică şi farmacoterapie
 • aplicarea regulilor de bună practică clinică
  Activitatea educativă este prevăzută a se concretiza prin susţinerea de cursuri şi lucrări practice care să abordeze toate aceste aspecte.

 

Metologia, tematica și bibliografia de concurs

 

Directorul programului de masterat – Prof. Dr. Buzoianu Anca Dana

 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Sef lucr. Dr. Maria Adriana Neag e-mail:

 

 

 

Sigla FMD