UMF

Admitere doctorat

 

 

 

 

 

 

 

 


Pentru anul universitar 2023-2024, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca organizează în luna septembrie concurs de admitere la studiile universitare de doctorat.

Înscrierea la concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat: 04 - 08 septembrie 2023, str. Louis Pasteur, nr. 4, et. 1, cam. 13, Școala Doctorală.

Între 4 şi 7 septembrie 2023 programul de înscriere este între orele 9.00 - 15.00.
În data de 8 septembrie 2023 programul de înscriere este între orele 8.00 - 12.00.

Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj – Napoca este disponibil în meniul alăturat.

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

Contractul de studii de doctorat poate fi vizualizat accesând unul din link-urile de mai jos:

Modalitatea de echivalare a studiilor efectuate în altă ţară de către cetăţeni români sau din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, poate fi consultată accesând următoarea legătură: http://www.cnred.edu.ro/#Activitat 

Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, an universitar 2022-2023, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca poate fi consultat la acest link: http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/admrompret2023/Metodologie_-_romani_de_pretutindeni_2023-2024.pdf