UMF

Taxe doctorat

DOCTORAT

An universitar 2022-2023

 

 

 

Taxele pentru doctoranzi se plătesc integral sau în două tranşe egale, până la data scadentă:

 

Pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

Rata I – 14 octombrie 2022, cu excepţia doctoranzilor admişi în sesiunea septembrie 2022, care vor achita prima rată până la data de 30.09.2022

 

Rata II - 14 aprilie 2023

 

Universitatea îşi rezervă dreptul, pentru o perioadă de 60 zile, să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, după care se va comunica exmatricularea.

 

Reinmatricularea se va face prin achitarea taxelor de şcolarizare, a penalizării  şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 1000 lei.

 

1. Taxă doctorat cu frecvenţă, admişi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 10000 RON/an (2000 RON/an pt. cadrele didactice și nedidactice, angajați ai UMF Cluj)
2. Taxă doctorat cu frecvenţă redusă, admişi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 5000 RON/an (2000 RON/an pt. cadrele didactice și nedidactice, angajați ai UMF Cluj)
3. Taxă doctorat (cu frecvență/frecvenţă redusă) doctoranzi nonUE 7000 Euro/an
4. Taxă pt. susţinerea tezei de doctorat pt. doctoranzii înmatriculaţi la o formă de doctorat cu plată (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă) 2100 RON
5.   Taxa de susținere a tezei de doctorat pentru doctoranzii non UE înmatriculați la doctorat cu taxă - Cont Propriu Valutar (CPV) 1000 Euro
6.

Taxe procesare dosar:

candidaţi angajaţi ai UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

● candidaţi rezidenţi

● absolvenţi UMF Cluj promoţia 2022

alte categorii de candidaţi

100 RON  

100 RON  

100 RON

500 RON  

 

7. Taxă pentru obţinerea atestatului de limbă străină la doctorat 150 RON
8. Penalizări pentru neplata la timp a taxei de doctorat 0,1% /zi de întârziere (pentru 60 de zile)
9. Retragerea de la orice formă de doctorat finanţat de la bugetul de stat 1400 RON
10. Taxă pentru nesusţinerea tezei de doctorat la termen 300 RON/lună (3600 RON/an), cu ½ reducere pt. cadrele didactice ale UMF Cluj. Taxa se achită până în data de 30 septembrie a fiecărui an universitar prelungit