Proiecte din fonduri structurale

 

Prevenție și responsabilitate în lupta cu pandemia generată de virusul SARS CoV-2 - Detalii despre proiect

Amenajare Centru de Cercetare privind Dezvoltarea Medicamentului – CLADIRE „FARMACIA B” - Detalii despre proiect

SIMlearning - Dezvoltarea bazei de învățământ prin simulare și a platformelor interdisciplinare prin e-learning în cadrul UMF Cluj-Napoca - Detalii despre proiect

ACAMED - Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină - Detalii despre proiect

FARMAPract-Activități integrate de practică și orientare profesională pentru specializările Farmacie,  Nutriție și Dietetică - Detalii despre proiect

EDUWORK - Dezvoltarea competențelor practice, punte între educație și piața muncii - Detalii despre proiect

Practică formativă integrată pentru studenții la medicină 

Legătura către site

Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf. - CARDIOPED- Contract POSDRU/179/3.2/S/152289

Legătura către site

Competitivitate pentru inima copiilor: cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică – CORDISPED

Detalii
Legătura către site

Model colaborativ instituțional pentru translarea cercetării științifice biomedicale în practica clinică - TRANSCENT - Contract nr. POSDRU/159/1.5 /S/138776

Legătura către site

Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0 - Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893

Legătura către site

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare integrată pentru medicină avansată şi medicină translaţională în vederea creşterii competitivităţii ştiinţifice la nivel internaţional în domeniile pentru sănătate - MedFUTURE - Contract nr. 636/12.03.2014

Legătura către site

Reabilitare, refuncționalizare, reparație capitală, consolidare și mansardare "Cămin VI Observator", Str. Observatorului, nr.24, Cluj-Napoca

Detalii

Reabilitare, refuncționalizare, reparație capitală, consolidare și mansardare "Cămin I Observator", Str. Observatorului, nr.24, Cluj-Napoca

Detalii

Medicalis - Management Educațional și Invățământ de Calitate în Societatea Informațională

Pagina Web Medicalis
Acces platformă Medicalis
Minighid introducere note
Minighid SelfService Studenti
Detalii

Curriculă nouă și sistem e-learning pentru medicina de urgență

Legătură către site
Detalii

Masterat în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență

Legătură către site
Detalii

Școli doctorale mai bune

Legătură către site
Detalii

Implementare în parteneriat - Burse doctorale 2009

Detalii

Implementare în parteneriat - Burse doctorale 2010

Detalii

Implementare în parteneriat - Burse postdoctorale 2009

Detalii

Implementare în parteneriat - Imbunătățirea calității programelor doctorale

Detalii

Implementare în parteneriat – Pregătire practică studenți medicină dentară

Detalii

Implementare în parteneriat - Calitate în educația medicală

Detalii

Implementare în parteneriat - Licență și Masterat în Dermato-oncologie

Detalii

Implementare în parteneriat - Pregătire practică asistenți medicali

Detalii

Cercetător străin

Impactul clinic şi economic al identificării profilelor moleculare transcriptomice şi proteomice în terapia neoadjuvantă a cancerului de sân triplu negativ breastimpact POS-CCE

Legătură către site

Administrare cercetare

Program de dezvoltare a capacităţii administrative şi de management a cercetării ştiinţifice şi inovării în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Link către site
Detalii