UMF

Evaluări academice realizate de către universitate

UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a dezvoltat și perfectat un sistem complex de evaluare academică, care utilizează multiple surse de feedback. Acesta constă în evaluarea semestrială a activității didactice, evaluarea anuală a programelor de studiu de către absolvenți și evaluarea anuală a Școlii Doctorale de către doctoranzi, lectori ai cursurilor doctorale și conducători de doctorat.

Evaluarea activității didactice de către studenți a devenit în timp un mecanism de asigurare a calității asumat la nivel instituțional, atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți. Această evaluare se constituie într-un instrument standardizat de analiză a calității activității didactice, utilizat atât la nivel micro, cât și la nivel macro instituțional, pornind de la însuși cadru didactic până la structurile cele mai înalte de conducere ale universității.

Complementar, evaluarea programelor de studiu de către absolvenți acoperă o arie mai largă de aspecte privind calitatea educației în UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, incluzând criterii precum facilitățile studențești disponibile pe durata studiilor și contribuția programelor de studiu la dezvoltarea personală și profesională a absolvenților. Prin intermediul acestor evaluări, universitatea noastră se asigură că programele de studiu oferite corespund necesităților de formare existente pe piața muncii în acest domeniu.

În concordanță cu misiunea universității de a contribui la dezvoltarea societăţii, prin educaţie și cercetare în domeniul ştiinţelor medicale și farmaceutice, universitatea noastră monitorizează anual calitatea pregătirii în cadrul studiilor doctorale, pentru a asigura formarea unor tineri cercetători performanți .

Sistemul de evaluare academică dezvoltat de universitatea noastră este dinamic și flexibil, fiind introduse noi tipuri de evaluări atunci când este identificată necesitatea acestora și fiind aduse în mod constant modificări la evaluările existente pentru a-și atinge obiectivele în contextul actual.

Rapoarte evaluări academice

Raport sintetic evaluări academice 2021-2022

Sinteza evaluărilor academice 2020-2021
Sinteza evaluărilor academice 2019-2020
Sinteza evaluărilor academice 2018-2019

Sinteza evaluărilor academice 2016-2017

Sinteza evaluărilor academice 2015-2016
Sinteza evaluărilor academice 2014-2015
Sinteza evaluărilor academice 2013-2014
Sinteza evaluărilor academice 2012-2013

Evaluări de program - absolvenți

Raport absolvenți 2019

Raport absolvenți 2020

Raport absolvenți 2021

Raport absolvenți 2022

Raport absolvenți BFK

Raport absolvenți TD

Raport absolvenți RI

Raport absolvenți AMG

Raport absolvenți FARMACIE

Evaluarea multidimensională a Școlii Doctorale

Sinteza evaluărilor 2016-2021

 

An universitar 2011-2012

An universitar 2010-2011

An universitar 2009-2010

An universitar 2008-2009