Obiective generale și specifice

Obiectiv general:

  • Validarea în practică a misiunii fundamentale a Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", de a forma profesioniști în sănătate capabili să ofere servicii medicale la cele mai înalte standarde aducând plusvaloare comunității.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea armonioasă și integrată a activităților educative și practice medicale într-un centru universitar medical modern.
  • Desfășurarea unui act medical de calitate care să aducă plusvaloare comunității.
  • Stimularea educației medicale continue.
  • Pregătirea rezidenților și specialiștilor pentru a practica o medicină modernă, la standarde înalte, adaptate nevoilor de sănătate ale societății.