UMF

Procedura privind recunoașterea automată de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Scoala Doctorala UMF "Iuliu Hatieganu"
Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5, 400012 Cluj-Napoca, RO
Telefon: 0264-597256 int. 2113 / int. 2123 , 0264-406839, 0374834113, 0374834123
Fax: 0264-596257
Email:

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, încadrul Universității de Medicină și Farmacie, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Listauniversităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, printr-o cerere semnată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Detalii despre procedura găsiti la acest link.

Date de contact:
Școala Doctorală UMF "Iuliu Hatieganu"
Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5, 400012 Cluj-Napoca, RO
Telefon: 0264-597256 int. 2113 / int. 2123 , 0264-406839, 0374834113, 0374834123
Fax: 0264-596257
Email:

 

Procedura privind  recunoașterea  automată de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic