UMF

Facultatea de Medicină Dentară – Selecţie mobilităţi Erasmus+ 2020

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. https://www.erasmusplus.ro/

 

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

 

Ghidul complet al Programului Erasmus+ poate fi consultat accesând pagina de Internet.

Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale­, o participare mai activă în societate­, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

 

Un student poate beneficia de un singur grant ERASMUS+ (de studii sau de plasament) pe durata fiecărui ciclu de studii (licență, master, doctorat).

vezi : http://www.umfcluj.ro/informatii-ro/reg-m-ro

 

Mobilitățile propuse de Facultatea de Medicină Dentară sunt atât mobilități de plasament, cât și mobilități de studiu. Pentru mai multe detalii se va consulta Lista cu locurile disponibile pentru mobilităţi Erasmus+ la Facultatea de Medicină Dentară 2020 (Anexa 1).

 

Cine poate participa?

La selecția pentru mobilitățile Erasmus pot participa atât pentru mobilitățile de plasament cât şi pentru mobilitățile de studiu studenții anului 4 de la Programele de studii Medicină Dentară în limba română, franceză, sau engleză.

 

Condiții de participare:

 • Studenții integraliști (inclusiv sesiunea de iarnă 2019 – 2020)
 • Media - minim 7 (anii 1-3 și semestrul 1 al anului 4)
 • Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivelul solicitat conform acordului bilateral stabilit de Universitate cu fiecare partener ;
 • Conform Anexei 4 la HS nr. 4 din 23.03.2020 în situațiile excepționale (cazuri de forță majoră) în care testarea competențelor lingvistice nu se poate desfășura față în față, iar studenții nu posedă atestat de competență lingvistică pentru limba de studiu în țara de destinație, este acceptată examinarea online, organizată de către Disciplina Limbi moderne aplicate din cadrul UMFIH sau alte centre autorizate și certificatul eliberat de acestea în aceste condiții. Studentul se obligă ca până cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea mobilității să furnizeze un atestat de competență lingvistică acceptat de instituția de primire.

 

Eventuale informaţii suplimentare pot fi obţinute la email sau .

 

Selecția se desfășoară în două etape: depunerea unui dosar și participarea la un interviu.

 

Etapa 1.

Depunerea dosarelor: 6 aprilie-24 aprilie 2020, pe email la sau .

Dosarele trebuie să conțină:

 • Curriculum Vitae (format Europass) ;
 • Formular de înscriere (Anexa 2) ; 
 • Scrisoare de motivaţie (se redactează în limba română, recomandăm a nu se depăşi 2 pagini); studentul va preciza, în ordinea priorității, opțiunile sale pentru instituțiile partenere la care ar dori să efectueze mobilitatea);
 • Documente doveditoare pentru activitatea de voluntariat sau pentru alte activități menționate în Curriculum vitae;
 • Situația școlară pe anii de studiu încheiaţi, inclusiv pe sem I al anului universitar 2019 – 2020 (se va anexa la dosar de către secretariatul Decanatului Facultății de Medicină Dentară) ;
 • Atestatul de competenţă lingvistică eliberat de un centru autorizat ;
 • Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.

Evaluarea dosarelor : 27-30 aprilie 2020

 

Etapa 2.

Interviul: 4 mai 2020, ora 12.00, se va desfăşura online pe platforma Microsoft Teams. Invitaţia studentilor la interviu va fi transmisă ȋn ordine alfabetică.

 

Afișarea rezultatelor:

 • Rezultatele vor fi comunicate prin mesaj electronic în termen de 48 de ore și vor fi afișate pe website-ul universității (pagina Departamentului de Relații Internaționale).

 

Contestații :

 • Eventualele contestații vor fi depuse online, pe email la sau si vor fi soluţionate de Comisia de Selecţie.

Descarcă fișierele ataşate: