Imprimă această pagină

Regimul de împrumut

  Orice beneficiar intern sau extern înscris la Bibliotecă poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicațiilor, în următoarele condiții:
  • are permisul valabil
  • nu are nici o carte cu termenul de restituire depășit
  • nu are tarife de întârziere neachitate

  Studenții pot împrumuta la domiciliu:
  • până la 15 manuale pe termen de un semestru, sau strict pe durata modului aferent specialității studiate.
  • maximum 3 carți de la raftul liber în același timp, pe o perioadă de maximum 7 zile.

  Celelalte categorii de utilizatori pot împrumuta la domiciliu maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 7 zile
  Excepție fac disciplinele, care pot împrumuta maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 14 de zile.

  Nu se împrumută la domiciliu:
  • reviste
  • materiale de referință: dicționare, enciclopedii, indexe și baze de date bibliografice
  • cărți străine și românești cu regim de consultare exclusiv la sală
  • documente pe suporturi format electronic (CD-uri, DVD-uri)
  • teze de doctorat

  Nerespectarea termenilor de împrumut la domiciliu se penalizează astfel:
  • Nereturnarea cărților de la raftul liber: 5 lei / zi / carte
  • Nereturnarea manualelor: 0,5 lei / zi / manual

  Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

  Accesat de 9129 de ori