Control şi inventariere

Control şi inventariere

Adresă: Str, Pasteur nr. 4 (Cladire Decanate), et. I, camera 6,
Localitate: Cluj - Napoca
telefon: 0374-834904 sau interior 2904

Compartimentul de Control şi inventariere din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu" este organizat ca o structură funcţională în subordinea Directorului General Administrativ şi are ca scop examinarea obiectivă a gestionării patrimoniului universităţii.
Controlul este prezent pe toate palierele entităţii publice. În afara activităţii de control integrate în linia de management, pot fi organizate structuri de control specializate anume constituite, a căror activitate se desfăşoară în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor.
Personalul din compartiment îşi desfăşoara activitatea pe baza unui plan aprobat de conducerea universităţii.
Controlul de gestiune are ca obiectiv principal verificarea respectării normelor legale cu privire la:
- Existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel deţinute cu orice titlu.
- Utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri.
- Efectuarea în numerar sau în cont a incasărilor şi plăţilor
- Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile.

Tipărire

Lista alfabetică a personalului serviciului