Concursuri publice

 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" anunță scoaterea la concurs a următoarelor categorii de posturi:

Documente necesare dosarului de concurs - personal didactic auxiliar și nedidactic

Posturi de asistent universitar pe durată determinată

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Personal Tehnic, Economic și Socio-Administrativ

Posturi vacante Departament Cercetare Dezvoltare Inovare

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

Gradații de merit personal didactic - 2021

Examen de promovare în cariera didactică

 

-