Masterat - Cosmetologie

MASTERAT DE COSMETOLOGIE

DIRECTOR DE PROGRAM: conf.dr. Mirela Moldovan

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

 

OBIECTIVE

Obiective generale:

 • Pregătirea studenților în vederea dobândirii de cunoștințe teoretice și practice indispensabile exercitării activității în domeniul cosmetic; formulare de produse cosmetice și eliberare de produse cosmetice.
 • Formarea de specialiști capabili să gestioneze activitățile de la toate nivelele de dezvoltare a unui produs cosmetic, de la concepție până la comercializare (cercetare-dezvoltare, formulare, control, producție, legislație, marketing).

Obiective specifice

 • Aprofundarea noțiunilor de biologie și fiziologie cutanată aplicată în domeniul cosmetic;
 • Aprofundarea cadrului legal actual referitor la produsele cosmetice și la utilizarea în siguranță a acestora.
 • Aprofundarea modului de dezvoltare a unui produs cosmetic (materii prime utilizate, principii de formulare , analiza și controlul calității produselor cosmetice).
 • Aprofundarea modului concret de aplicare a cunoștințelor în cadrul luării deciziilor în scop comercial.
 • Aprofundarea modului de formulare a recomandărilor în vederea rezolvării unor probleme concrete din domeniul cosmetic sau pentru ameliorarea unei afecțiuni dermatologice.


ADRESABILITATE

 • Absolvenți și profesioniști din domeniul farmaceutic și medical
 • Absolvenți ai studiilor cu profil de chimie, biologie.
 • Profesioniști din  companii care dezvoltă și comercializează produse cosmetice.
 • Profesioniști care lucrează în laboratoarele de cercetare și dezvoltare, în producție și în laboratoarele de control ale industriei cosmetice sau în laboratoarele de dezvoltare ale producătorilor de materii prime pentru produse cosmetice.

 

OPORTUNITĂȚI
Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

 • Industria cosmetică (Cercetare-dezvoltare , Formulare, Producție, Control, Marketing)
 • Industria farmaceutică (dezvoltare de preparate dermatologice)
 • Industria chimică – fabricare de materii prime pentru cosmetologie
 • Laboratoare de testare a eficacității produselor cosmetice
 • Promovarea produselor cosmetice și dermatocosmetice
 • Organisme de reglementare pentru domeniul cosmetic

 

COMPETENȚE

 • Consultanță și expertiză în domeniul produselor cosmetice: aplicarea metodelor și procedurilor specifice pentru cercetarea, dezvoltarea de noi produse și analiza produselor cosmetice; asigurarea calității și evaluarea produselor cosmetice.
 • Organizarea și monitorizarea activității în unitățile producătoare de produse cosmetice și laboratoarele de analiză a produselor cosmetice; depozitarea și distribuția produselor cosmetice.
 • Consultanță și expertiză în domeniul legislației produselor cosmetice: întocmirea documentației științifice și generale; notificarea produselor cosmetice.
 • Consultanță și expertiză în domeniul produselor cosmetice: alegerea materiilor prime și a ingredientelor active; rolul ingredientelor cosmetice și impactul acestora asupra pielii; modul de utilizare a produselor cosmetice, modul de organizare a spațiului de vânzare a produselor cosmetice.
 • Consultanță și expertiză în domeniul îngrijirii pielii; comunicarea cu pacientul pentru identificarea tipurilor de piele; identificarea nevoilor de îngrijire cosmetică; elaborarea unui protocol de îngrijire cosmetică personalizat.

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

 • Analiza produselor cosmetice
 • Bazele fiziologice şi biochimice ale pielii
 • Dezvoltarea produselor cosmetice
 • Metodologia cercetării experimentale
 • Fitocosmetologie
 • Reglementări în cosmetologie. Cosmetovigilența
 • Etică și integritate academică
 • Evaluarea toxicologică a produselor cosmetice
 • Marketingul în cosmetologie
 • Nutriția pentru o piele sănătoasă
 • Recomandarea produselor cosmetice
 • Stagiu practic de specialitate

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 15

 

LIMBA DE PREDARE: limba română

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Calcului notei finale :

- 10% media de absolvire a programului de licenţă
- 20% nota obţinută la interviu
- 70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și a limbii engleze.

 

TEMATICA DE ADMITERE

1. Pielea şi anexele sale: anatomie, fiziologie.
2. Tipuri de ten.
3. Materii prime utilizate pentru prepararea produselor cosmetice.

4. Forme galenice utilizate în cosmetologie.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE

Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec & Doc-Lavoisier, Paris, 2006