Studenți

 Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le puteți accesa folosind legăturile de mai jos:

 

Procedura pentru desfășurarea activităților didactice onlinepentru ciclul de licență și pentru programele de masterla Universitatea de Medicină și Farmacie

 

 

 

Tutoriat

Burse

Practica de vară

Licență

Caiet de abilități practice

Taxe școlare

Centrul de consiliere psihologică

Organizatii studentești

Cercuri știintifice

Ghidul bobocului

Formulare tipizate

Modalități plată taxe

Codul de Conduită Studențească