Admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor internaționali - 2020

Admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor internaționali - 2020

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" vă aduce la cunoștință faptul că Admiterea prin evaluarea documentelor atestând performanţele şcolare şi realizările personale ale candidaţilor va începe în data de 4 mai 2020.

 

Rezultatele admiterii 2020

Listele de admiși/respinși sunt ordonate alfabetic

Facultatea de Medicină

 

 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție metodologia de admitere în acest link.

 

Student Activities

Faceți click aici   

Platforma de înscrieri ONLINE pentru candidații internaționali

 

 

Calendarul Admiterii 2020

 

Începerea înscrierilor

4 mai 2020

Ultima zi de înscriere

4 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor „preliminare”

1 august 2020

Afișarea rezultatelor finale

18 septembrie 2020

Confirmarea locurilor

Până la data de 1 octombrie 2020

Întocmirea listelor suplimentare

2 octombrie 2020

 

 

În atenția candidaților cu studii liceale în Israel!
Datorită condițiilor epidemiologice din acest an și a incertitudinii cu privire la data organizării testului PET (Psychometric Entrance Exam) în Israel, acesta nu va reprezenta o condiție obligatorie pentru depunerea candidaturii pentru anul universitar 2020-2021 în universitatea noastră.

 

 

 

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 

1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)

2. CV Europass sau un CV echivalent

3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini);

4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):

5. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):

6. Foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu

7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

8. Certificat de naştere:

9. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.

10. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului

11. Certificat psihologic** - este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

12. Dovada certificării lingvistice

13. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare

14Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.

15. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

 

B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 

1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)

2. CV Europass sau un CV echivalent

3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini) ;

4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):

5. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):

6. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII

7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

8. Certificat de naştere*:

9. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate); Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.

10. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului

11. Certificat psihologic**- este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.

12. Dovada certificării lingvistice

13. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii

14. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.

15. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

 

 

Testare psihologică online  - Conf. Dr. Codruța Popescu

Candidații interesați pot trimite pentru programare un email pe adresa:

 

Metodologia de admitere poate fi consultată accesând acest link.

  

uk british flag waving animated gif 4   For the English version follow this link

france flag waving animated gif 9   Pour la version français appuyez ici

Join UMF Cluj-Napoca

Vă rugăm să accesați platforma de mai jos pentru a face înscrierea ONLINE la programele de studiu ale universității noastre:

 

Student Activities

Faceți click aici   

Platforma de înscrieri ONLINE pentru candidații internaționali

 

 

 

 

  

 Numărul de locuri disponibile la admiterea în anul universitar 2020-2021

 

Pentru mai multe informații cu privire la procesul de admitere, vă rugăm să contactați Departamentul Studenților Internaționali

 

Adresa: strada Pasteur, nr. 4

E-mail

Program cu publicul: luni-joi, 11-15

 

Director de departament: Prof. Dr. Sorin MAN 

 

Secretare:

Corina MUREŞAN:  0040-374-834-207

Melinda BERCEA : 0040-374-834-167

Diana COVACIU: 0040-264-439-211