Școala Doctorală

Studiile de doctorat reprezintă forma de învăţământ universitar oferit absolvenţilor cu diploma de licenţă care doresc să obţină competenţe suplimentare în domeniul cercetării ştiinţifice.
Doctoratul îi va permite studentului cunoaşterea şi aplicarea metodologiei şi a tehnicilor de cercetare, deprinderea exerciţiului comunicării sau publicării la cel mai înalt nivel a rezultatelor cercetării, asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, precum şi abilitatea de a aborda critic realizările altor cercetători.
În spiritul promovat în cadrul procesului Bologna, studiile doctorale reprezintă calea raţională pentru formarea unui tânăr ca cercetător ştiinţific, în care progresul se realizează prin efort de cunoaştere, implicare personală şi dialog constructiv.
UMF "Iuliu Haţieganu" este una dintre universităţile în care cercetarea ştiinţifică are o tradiţie remarcabilă şi care se situează, ca potenţial ştiinţific, între primele universităţi medicale din ţară.
În ultimii ani, universitatea noastra a urcat în primele două poziţii din România ca numar de granturi de cercetare câştigate în domeniul medico-farmaceutic. Dinamismul tinerilor şi valoarea studiilor desfăşurate în universitatea noastră au permis dezvoltarea doctoratelor în cotutelă cu universităţi europene puternice, precum şi publicarea rezultatelor cercetării în reviste internaţionale de prestigiu.
Prin dezvoltarea programelor doctorale prin parteneriat între universităţi, se întăresc legăturile în Aria Învăţământului Superior European şi în Aria de Cercetare Europeană, obiectivul fiind creşterea calităţii produselor cercetării şi recunoaşterea comună a titlurilor.

Accesați această legătură pentru a vizualiza Planul de învățământ aferent anului de pregatire universitară avansată pentru anul universitar 2018-2019

Accesați această legătură pentru a vizualiza lista evaluatorilor Școlii Doctorale în anul 2018

Accesați această legătură pentru a vizualiza Raportul de autoevaluare IOSUD (aprobat în Senatul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca din 26.07.2016)

Accesați această legătură pentru a vizualiza Procedura privind recunoaşterea de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

Accesați această legătură pentru a vizualiza Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat (cod 21-0-18-rod)

Accesați această legătură pentru a vizualiza Regulamentul Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Date de contact

Claudia-Elena Gheran - secretar Şcoala Doctorală
e-mail:

Tel: +40.0264.406839
Fax: +40.0264.597257
e-mail:  

Georgeta Pustiu - secretar Şcoala Doctorală
e-mail:

Tel: +40.0264.406839
Fax: +40.0264.597257

Program audiențe:
Director CSUD - Prof.dr. Radu Badea
În fiecare zi de luni, de la ora 12:00, la Școala Doctorală, str. Victor Babeș, nr.8, etaj V, camera 506.

Director Școala Doctorală - Prof.dr. Radu Oprean
În fiecare zi de luni, de la ora 14:00, la Școala Doctorală, str. Victor Babeș, nr.8, etaj V, camera 506.

Înscrierea pentru audiență se realizează prin depunerea unei cereri, cu minim 3 zile lucrătoare inainte de ziua audienței, la Școala Doctorală.