Administrare cercetare

Program de dezvoltare a capacitatii administrative si de management a cercetarii stiintifice si inovarii in Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Proiect cofinanțat în cadrul programului POS-CCE, Axa Prioritară 2-CD&I, Operațiunea 2.2.4 Intărirea Capacității Administrative
Contract POS-CCE: 25/11.05.2009

Obiectiv general
Creșterea performanței și competitivității universității prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) așa cum a fost prevăzut, în documentul privind Strategia dezvoltare a cercetării în UMF „Iuliu Hațieganu " aprobat, prin Hotarârea de Senat nr. 5 din 28.06.2007.
Premisa care a stat la baza considerării acestui obiectiv ca fiind prioritar pentru universitate a fost nevoia, din ce în ce mai crescută, de profesionalism și competență în managementul integrat al proiectelor, respectiv nevoia dezvoltării unui „centru de forță" pentru promovarea și dezvoltarea cercetării din universitate. In consecință, decurgând din analiza obiectivă a necesităților legate de evoluția ascendență a universității, în luna mai 2008 a fost creat Departamentul pentru Cercetare-Dezvoltare (prin Hotararea Biroului de Senat nr. 19 din 20.05.2008 și prin Hotarârea Senatului nr. 6 din 22.05.2008).

Obiective specifice
Creșterea capacității Departamentului pentru Cercetare-Dezvoltare de informare-gestionare-valorificare a rezultatelor cercetării. Acest departament devine astfel:

Rezultate

Director proiect
CS III, dr. Doina Colcear