Tuesday, 07 August 2018 18:10

Sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină Dentară 2018

Perioada de depunere a dosarelor de transfer de către candidaţi este 04.09.2018 – 12.09.2018. Rezultatele se vor afişa la avizierul Facultăţii de Medicină Dentară la data de 21.09.2018.

Dosarele de transfer se depun la decanatul Facultăţii de Medicină Dentară Str. Louis Pasteur nr. 4A, et 2, biroul nr. 8.

Lista cu actele necesare în vederea transferului cuprinde:

  1.  Cerere tip adresată Conducerii Facultătii de Medicină Dentară Cluj Napoca (Anexa 1).
  2. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine candidatul.
  3. Programa analitică și Plan de învăţământ de la facultatea de unde provine candidatul semnate și asumate „conform cu originalul”.
  4. Certificat medical privind starea de sănătate actuală și adecvată pentru facultatea la care aplică.
  5. Adeverinţă în care să se specifice media obținută la admiterea la facultatea de provenienţă și materiile din care a fost susținut examenul de admitere.
  6. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultăţii de unde provine candidatul. 

* La Facultatea de Medicină Dentară, pentru anul universitar 2018-2019 sunt disponibile pentru tranfer 5 locuri anul III limba română.

 

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină Dentară studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,00.

În cazul efectuării unui transfer se aplică prevederile Ordinului MEN nr.651 din 2014, ART. 19 (forma consolidată), în acest sens universitatea de la care pleacă studentul își va da acordul.

            Transferul şi înmatricularea candidaţilor se face conform Legii Educaţiei nr 1/2011 şi a Cartei universitare în vigoare. La UMF Cluj se pot transfera studenţii unor instituţii de învăţământ superior de stat acreditate.

           

Contestaţiile se depun la decanatul Facultăţii de Medicină Dentară în 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluţionarea contestaţiilor se operează în 48 de ore de la depunere.

În cazul în care este acceptat pentru transfer, studentul trebuie să depună la secretariatul facultății, până la începutul anului universitar, o cerere tip (model anexat) semnată de rectorul și decanul instituței de proveniență. Transferul se face la cererea studentului cu acceptul celor două instituţii de învăţământ implicate.

Taxa de procesare dosar transfer de la universităţi la UMF Cluj este de 200 lei. Taxa de înmatriculare este de 50 lei. Taxele examenelor de diferenţă stabilite în urma transferului se calculează în funcţie de ponderea pe care o are materia respectivă în planul de învăţământ (numărul de credite acordat) din taxa anuală aferentă anului universitar în care a fost înmatriculat studentul.

Read 14532 times