Chiș Mihaela-Angela

Șef Lucrări, Doctor in Științe Medicale

Disciplina ORTODONȚIE și ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

Facultatea de Medicina Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Teza de doctorat: “Relația dento-facială în malocluzii”, Conducător Științific: Prof.Dr. Ileana Duma, 2002

Activitate științifică:

Cărți de specialitate, Cărți cu destinație universitară (coautor), Capitole de carte: 3

Lucrări publicate in extenso: 12 din care:-in reviste cotate ISI-in reviste incluse in alte BDI 3-in reviste naționale (B+) – 9

Lucrări comunicate și publicate in rezumat 22 din care:

Publicate in rezumat in suplimente ale unor reviste cotate ISI: 2

Publicate in volume cu ISSN sau ISBN 15

Publicate in volume de rezumate neindexate sau communicate la manifestari fara volum de rezumat 5

Activitate didactică:

Activitate de predare cursuri și efectuare stagii cu studenții Facultătii de Medicină Dentară secția română și franceză și ai specializării de Tehnică Dentară.

Activitate cu medicii rezidenți in cadrul Rezidențiatului de Ortodonție și Ortopedie DentoFacială

Lucrări practice și Demonstrații clinice pentru studenți și rezidenti.

Cercetare științifică medicală.

Membru in structuri profesionale științifice internaționale și profesionale naționale:

Colegiul Medicilor Dentiști din România (CMDR),

Asociația Nalională Română de Ortodonție (ANRO)

Limbi straine vorbite: franceza (B2)

Additional Info

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email:
Read 6803 times