Feștilă Dana Gabriela

Conferențiar Universitar, Doctor in Științe Medicale

Disciplina ORTODONȚIE și ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

Facultatea de Medicina Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Teza de doctorat: “Influența terapiei funcționale asupra profilului facial in anomaliile sagitale clasa II/1”

Competențe:

-        Radiodiagnostic maxilo-dentar, Catedra de Radiolologie Stomatologică, Universitatea de Medicină și Farmacie ″I.Hatieganu″, Cluj - Napoca

-        Instructor de curs terapie fixă tehnica Alexander, Alexander Foundation for orthodontic research and education, Arlington, Texas, SUA

Activitate știintifică: autor a 2 cărți de specialitate și peste 50 de articole publicate in extenso in reviste cotate ISI si BDI

Activitate didactică:

Activitate de predare cu studenții Facultății de Medicină Dentară - curs pentru studenții anului VI

Activitate de predare cu studenții Facultății de Medicină Dentară - curs opțional cu studenții din anul V

Activitate de predare in cadrul Rezidențiatului de Ortodonție și Ortopedie 'Dento-facială' curs pentru rezidenții in ortodonție anul II

Stagii clinice cu studenții anul V, VI Medicină Dentară, Tehnică Dentară și rezidenți

Examinator pentru examenul de Ortodonție, anul VI

Examinator examen anul V in urma cursului opțional

Responsabil și examinator practica de vară

Examinator in comisii de licență

Tutore anul V

Elaborare subiecte de ortodonție pentru examenul de rezidențiat

Membru in comisia centrala ARACTS pentru evaluarea activității didactice

Conducător științific lucrări de licență

Cercetare științifică medicală

Elaborare articole, studii, publicații, cărți de specialitate

Conferințe științifice susținute la manifestări naționale și/sau intenaționale

Organizator de cursuri postuniversitare

Recenzie articole de specialitate.

Afilieri:

         -     Asociația Română de Excelență in Ortodonție (AREO)

-        World Federation of Orthodontics (WFO)

-        Asociația Italiană de Ortodonție (SIDO)

-        Uniunea Medicală Balcanică (UMB)

Referent constant revista Medicine and Pharmacy Reports ((SCIPIO, EBSCO, Index Copiernicus, getCited, Jouirnal Seek, Open Access Directory)

Limbi străine vorbite: engleza (B2), germana (B1), greaca (A2)

Additional Info

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Adresă email:
Read 7552 times