Chiș Amalia Andreea

Asistent universitar, Doctor in Științe Medicale
Disciplina ORTODONȚIE și ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ
Facultatea de Medicina Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Teza de doctorat: “Indici de evaluare ortodontică în diagnosticul și tratamentul anomaniilor dento-maxilare ”. Coordonator științific: prof.Dr. Elvira Cocârlă,2011

Activitate științifică:
Doctor în Științe Medicale, domeniul Medicină Dentară, în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6468 din 07.12.2011
1 lucrări indexate ISI/BDI ,
2 lucrări indexate ISI/BDI

Activitate didactică:

Activitate de predare cursuri și efectuare stagii cu studenții Facultătii de Medicină Dentară secția română și franceză și ai specializării de Tehnică Dentară.
Activitate cu medicii rezidenți in cadrul Rezidențiatului de Ortodonție și Ortopedie DentoFacială
Lucrări practice și Demonstrații clinice pentru studenți și rezidenti.
Cercetare științifică medicală.

Membru in structuri profesionale științifice internaționale și profesionale naționale:

Membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România (CMDR)
Membru Afiliat al Colegiului European de Ortodonție

Limbi straine vorbite: engleza (B2), franceza (B2)

Additional Info

  • Grad didactic: Asistent
  • Adresă email:
Read 9150 times