Conducere - Facultatea de Farmacie

Decan

Prof. dr. Gianina Cristina Crișan

5C8A6422

Date de contact:
E-mail:

Adresă: str. Louis Pasteur nr. 4 A etaj 2
Telefon: 0264 597 256 interior 2116

Prodecan responsabil de activitatea didactică
Prof. dr. Bela Kiss
E-mail:

 

Prodecan responsabil de activitatea de cercetare științifică
Prof. dr. Laurian Vlase
E-mail:  

 

Prodecan responsabil cu evaluarea, asigurarea calității și relații internaționale
Conf. dr. Mirela Moldovan
E-mail:

 

Administrator şef facultate
Mihai Gudea
Adresă: Str. Louis Pasteur nr. 4/A, etj.2 cam.1
Telefon: 0264 597 256 interior 2240
e-mail:

Consiliul Facultății de Farmacie

Prof. dr. Marcela Achim
Prof. dr. Gianina Crişan
Prof. dr. Ofelia Crişan
Prof. dr. Cristina Adela Iuga
Prof. dr. Felicia Loghin
Prof. dr. Doina Miere
Prof. dr. Cristina Mogoşan
Prof. dr. Ilioara Oniga
Prof. dr. Radu Oprean
Prof. dr. Mariana Palage
Prof. dr. Laurian Vlase
Conf. dr. Mirela Moldovan
Conf. dr. Smaranda Oniga
Şef lucrări dr. Rareș Iovanov
Şef lucrări dr. Carmen Pop
Prof. dr. Béla Kiss (invitat permanent)
Prof. dr. Cecilia Cristea (invitat permanent)
Bianca Pînzariu – Președinte OSF, student anul 5 Farmacie RO
Anca Ioana Moga - student anul 5 Farmacie RO
Daniel Ungureanu - student anul 4 Farmacie RO
Andrea Bănceu - student anul 3 Farmacie RO
Sabina Tanasă - student anul 2 Farmacie RO
Diana Safta – Vicepreședinte OSF, student anul 5 Farmacie RO (observator)
Driss Wajdi - student anul 4 Farmacie FR (observator)
Alexandru Iacob - student anul 2 ND (observator)
Andreea Tabîrță - student anul 1 Farmacie RO (observator)

 COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂȚII

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

COMISIA DE EVALUARE ACADEMICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

COMISIA ADMINISTRATIVĂ ȘI PENTRU PROBLEME STUDENȚEȘTI

COMISIA PENTRU RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂȚII