Masterat -Urmărirea nou născutului cu risc

Neonatologia, specialitate tânără se remarcă în prezent prin performanţe deosebite aceasta determinând ca supravieţuirea nou născutului să fie posibilă de la vârstă de gestaţie din ce în ce mai mică (24-23 săptămâni).Acestor copii trebuie să le putem asigura o monitorizare complexă, multidisciplinară pentru a putea oferi societăţii un individ sănătos.
Obiectivele programului constă în:
- stabilirea, definirea şi managementul nou-născutului cu risc
- evaluarea nou-născutului cu risc
- urmărirea nou-născutului cu risc – rezultat al abordării interdisciplinare
Scopul programului de studii de masterat îl reprezintă aprofundarea într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Masteratul se desfăşoară în cooperare multidisciplinară cu alte discipline din cadrul universităţii precum şi cu disciplina de Psihologie clinică şi Psihoterapie de la Universitatea Babeş Bolyai .
Programul de formare implică instruire teoretică (cursuri, prezentări de caz) şi activităţi practice (stagii practice,demonstraţii).
Masteratul este organizat pe durata a două semestre a 14 săptămâni, cu minimum 14 ore/săptămână, 2 semestre. Numărul minim de credite solicitate candidaţilor după incheierea programului de licenţă: 60 credite din care 10 credite pentru disertaţie.
Adresabilitate:
Program universitar postlicenţă care se adresează absolvenţilor de studii universitare din domeniul sănătăţii reglementate sectorial (Farmacie – 300 credite, Medicină–360credite,Medicina dentară – 360 credite), absolvenţi ai studiilor din domeniul sănătăţii reglementate general care au acumulat în urma altor studii masterale la care au acumulat minim 300 credite, absolvenţi de studii socio-umaniste finalizate cu examen de licenţă care au acumulat fie minimum 240 credite (învăţământ înainte de procesul Bologna) fie 300 credite (învăţământ după aderarea la procesul Bologna = licenţă + master).

Principalele domenii abordate :

- Particularităţi anatomo-fiziologice ale nou-născuţilor cu risc
- Elemente de Neonatologie
- Elemente de neurologie neonatală
- Elemente de imagistică specifice perioadei neonatale
- Metodologia cercetării
- Puericultura
- Recuperarea neuromotorie a nou-născutului cu risc
- Psihologia dezvoltării
- Nursing neonatal
- Urgenţe în Sala de Naştere

 

Admitere 2022 - Teme și bibliografie

 

 
Pentru mai multe informaţii contactaţi directorul programului de masterat :Prof.Gabriela Zaharie sau la Disciplina de Neonatologie : 0264-592771-int.1132

MED