Joi, 08 Septembrie 2016 10:36

Conținut dosar admitere masterat

Conţinutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master este următorul:
- Fişa de înscriere, însoţită de chitanţa de achitare a taxei de înscriere (300 lei taxa înscriere);
- Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent);
- Suplimentul la diplomă în original (sau actul echivalent);
- Certificatul de naştere în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
- Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenţionat de la bugetul de stat;
- Curriculum vitae;
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecţiuni incompatibile cu calitatea de student.
- 4 fotografii ¾ cm;
- Dosar plic.
Accesat de 13782 de ori

Selecție - anunțuri