Luni, 09 Septembrie 2019 13:18

Sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină pentru anul universitar 2019-2020

Pentru anul universitar 2019-2020 sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină este în perioada 02.09.2019 – 12.09.2019. Rezultatele se vor afişa la avizierul Facultăţii de Medicină la data de 24.09.2019.

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt :

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 9,00.

La UMF Cluj se pot transfera studenţii unor instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, conform Legii Educaţiei nr 1/2011 şi a Cartei universitare în vigoare.

Taxele de transfer sunt cele stabilite în Anexa-Taxe aprobată prin Hotarârea de Senat nr. 9 din 25.06.2019, pct. VII, după cum urmează:

- taxă de transfer de la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca la alte universități - 300 lei.

- taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca – 200 lei.

Taxa de transfer poate fi plătită la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" (str. Louis Pasteur, nr. 4A, parter, cam. 2, intre orele 8.00-14.30).

Numărul de locuri disponibile pentru transferuri la Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2019-2020, este următorul:

Anul de studiu 2019 – 2020 Numărul de locuri disponibile
Anul II – Radiologie si imagistica 2
Anul II – Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 2
Anul III– Asistenţă medicală generală 3

 

Dosarele de transfer se depun la decanatul Facultăţii de Medicină, Str. Louis Pasteur nr. 4A, et 1, biroul 10.

Date de contact

Meseşan Valeria

Telefon: 0374-834.114

 

 

Accesat de 7920 de ori

Selecție - anunțuri