Imprimă această pagină
Vineri, 15 Mai 2020 19:22

Metodologia și responsabilitățile privind depunerea on-line a lucrărilor de licență-Medicină

  Dragi studenți,

  Vă rugăm să luați la cunoștință metodologia și responsabilitățile privind depunerea on-line a lucrărilor de licență în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor la nivel de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

  DESCRIEREA PROCEDURII

  • Lucrările de licență se depun până la data de 31 iulie în format electronic: Word și PDF.
  • Lucrările de licență vor avea atașată si evaluarea scanată a coordonatorului lucrării cu nota acordată și contrasemnată de către șeful de disciplină.
  • Lucrarea va conține și o declarație pe proprie răspundere a autorului prin care atestă lipsa elementelor de plagiat și că își asumă toate consecințele în cazul în care se constată contrariul.
  • Adresa de email la care veți trimite lucrarea de licență este:
                        
  • Denumirea fișierelor cu lucrările de licență vor îndeplini formatul standard după cum urmează:
               Nume_prenume_MG_ RO_seria.doc respectiv .pdf
  • Lucrările de licență se trimit în format Word de către secretarele responsabile de an terminal la bibliotecă pentru verificarea originalității, după data de 31 iulie / după centralizarea lor
  • Lucrările de licență se centralizează la secretariatele facultăților
  • Lucrările de licență vor fi trimise la comisii
  • Studenții după ce depun on-line lucrările de licență au obligația de a le prezenta fizic la susținerea lucrării de licență din luna sepembrie.

  RESPONSABILITĂȚILE STUDENȚILOR ABSOLVENȚI

  Studenții absolvenți:
    - depun on-line lucrările de licență si declarația de non plagiat la secretariatele facultăților și în format fizic la susținerea din luna septembrie.
    - prezintă fizic lucrarea în sesiunea de susținere a lucrarilor de licență din septembrie

  Prezenta procedură a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.05.2020

  Accesat de 660 de ori