Chirurgie Oncologică şi Ginecologie Oncologică

Chirurgie Oncologică şi Ginecologie Oncologică

Adresa: Str. Republicii 34-36
Telefon: 0264.598361
Fax: 0264.597673
E-mail contact disciplina:

Şef de disciplină: Prof. Dr. Alexandru Irimie
Adresa: Str. Republicii, Nr. 34-36

Disciplina de Chirurgie şi Ginecologie Oncologică desfaşoară activitate didactică universitară şi postuniversitară şi activitate de cercetare. Activitatea didactică universitară constă în cursuri şi stagii în sistem modular, cu studenţii Facultăţii de Medicină anul III si IV, limba română, engleză, franceză, cursuri opţionale oferite tuturor liniilor de studiu, cu studenţii Facultăţii de Medicină anul IV, anul V şi anul VI, precum şi coordonarea de lucrări de licenţă. Activitatea didactică postuniversitară este reprezentată de cursuri, stagii, prezentări de caz pentru medici rezidenţi (coordonatori la specialitatea de chirurgie oncologică, medici rezidenţi de medicină de familie, medicină internă, gastro-enterologie), cursuri postuniversitare pentru medici specialişti şi medici rezidenţi (2-3 cursuri/an) cu asigurarea suportului de curs (curs tipărit sau CD), îndrumarea rezidenţilor în îngrijirea pacienţilor şi urmărirea acestora pe tot parcursul tratamentului, încurajarea participării rezidenţilor la intervenţiile chirurgicale, la îngrijirea postoperatorie şi urmărirea acestora pe tot parcursul tratamentului, încurajarea participării rezidenţilor la congrese naţionale şi internaţionale, cu lucrări ştiinţifice efectuate sub îndrumarea cadrelor didactice. În cadrul disciplinei de Chirurgie şi Ginecologie Oncologica se desfăşoară, de asemenea, o importantă activitate de cercetare cu studenţi, medici rezidenţi, medici subspecialişti si doctoranzi. Rezultatele acestei activităţi sunt reprezentate de publicarea de articole în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale (articole indexate Thomson Reuters Web of Knowledge sau BDI), publicarea unor cărţi la edituri CNCSIS, participarea în proiecte sau granturi naţionale.

 

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului