Fiziopatologie

Fiziopatologie

Adresa: Str. Babeş, Nr. 2-4
Telefon: 0264408008
E-mail disciplină: 

Şef de disciplină: Prof. Dr. Alina Elena Pârvu

A luat fiinţă în 1951, sub conducerea academicianului Ion Baciu, perpetuând tradiţia Catedrei de Medicină Experimentală şi Patologie Generală.
Prin meritul incontestabil al prof. dr. doc. Mircea Cucuianu, prof. dr. doc. Barbu Cuparencu, prof. dr. Laurenţiu Tomuş, fiziopatologia a primit o orientare experimentală şi exploraţionistă.
Din 1991 prof. dr. Luminiţa Puia-Pleşca-Manea conduce un colectiv tânăr, aflat într-o dinamică perpetuă, care perfectându-şi pregătirea profesională prin doctorat, masterat, rezidenţiat în cele mai variate specialităţi, au ocupat locuri inedite de muncă în ţară şi străinătate. Fiziopatologia, reprezintă un program de studiu obligatoriu (curs şi lucrări practice) pentru următoarele specialităţi: medicină, asistenţă medicală, imagistică medicală şi balneofiziokinetoterapie, implicit medicină dentară şi tehnică dentară. Cursurile şi lucrările practice diferenţiate în funcţie de anul de studiu, tipul facultăţii şi limba de predare (română, engleză, franceză), au ca numitor comun:
• facilitarea înţelegerii de către studenţi a mecanismelor complexe, integrative, corelând modificările sistemelor funcţionale cu modificările molecular-biochimice;
• stabilirea diagnosticului patogenetic prin elaborarea unui algoritm complex de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale, prin scenarii clinice şi/sau prin demonstraţii pe modele experimentale;
• înţelegerea principiilor fiziopatologice ale corectării dezechilibrelor funcţionale (baza fiziopatologică a terapiilor).
Disciplina participa la un Studiu Pilot de învăţare prin probleme.
Între 1991-2013 s-au editat 8 cursuri de specialitate şi 5 caiete de lucrări practice în limbile română, engleză şi franceză, 11 monografii, un curs în format electronic, iar în Cercul Ştiinţific s-au elaborat 157 Teze de Diplomă.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului