Cardiologie Recuperare

Cardiologie Recuperare

Adresa: Str. Viilor, Nr. 46-50
Telefon: 0264207022
E-mail catedră:

Şef de disciplină: Prof. Dr. Dana Pop
e-mail:

Catedra a luat fiinţǎ în anul 1991 sub conducerea prof. Dr. Dumitru Zdrenghea. În afarǎ de activitatea cu studenţii şi cea postuniversitarǎ, domeniiile prioritare au fost introducerea ecocardiografiei ca metoda de studiu, introducerea testelor farmacologice de stress, primele implantari de stimulatoare cardiace, iniţierea si organizarea electrofiziologiei şi Centrului de Preventie si Recuperare in Cluj-Napoca.
În prezent activitǎţile mai sus menţionate se desfǎşoarǎ la cele mai înalte standarde.
Activitatea cu studenţii constǎ în:
-Curs de explorǎri cardiocirculatorii pentru studenţii anului II şi III-seriile românǎ, englezǎ şi francezǎ, Facultatea Medicinǎ Generalǎ
-Cursuri şi stagii de Medicinǎ internǎ, pentru studenţii anului V, Facultatea Medicinǎ Generalǎ
-Cursuri de Semiologie pentru studenţii anului III, Facultatea Medicinǎ Generalǎ
-Cursuri şi stagii de Recuperare cardiovascularǎ, pentru studenţii anulul III, Facultatea de Balneofiziokinetoterapie
-Cerc de Cardiologie
De douǎ ori pe an se organizezǎ cursul postuniversitar de Electrocardiografie Clinicǎ cu o ratǎ foarte mare de adresabilitate din partea medicilor.
În cadrul catedrei îşi desfǎşoarǎ satgiile de pregǎtire profesionalǎ numeroşi rezidenţi din diverse specialitǎţile.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare membrii catedrei au participat la elaborarea a numeroase lucrǎri ISI şi BDI mai ales din domeniul electrofiziologiei, geneticii şi prevenţiei şi recuperǎrii cardiovasculare. De asemena au fost elaborate cursuri pentru studenţi, cǎrţi de electrocardiografie, aritmii, ecocardiografie, testare de stress, recuperare şi prevenţie cardiovascularǎ (unele dintre ele distinse cu premii naţionale sau ale Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca).
În ultimii 5 ani s-au elaborat şi efectuat 5 granturi din domeniul prevenţiei cardiovasculare şi a aritmiilor cardiace.

Tipărire

 

 

Lista alfabetică a personalului