Luni, 15 Februarie 2016 08:00

Concurs gradații de merit

Gradații de merit 2018 - Facultatea de Medicină


Calendar desfășurare concurs:


16.04.2018 - 27.04.2018- depunerea dosarelor la Decanatul de Medicină, str. Pasteur nr. 4, et. 1, camera 1, Administrator șef facultate Ing. Augustin Goga.

Evaluarea dosarelor de concurs se va face de către Biroul de Consiliu al Facultăţii de Medicină, iar rezultatele vor fi comunicate până la data de 15 mai 2018 prin afişare pe site-ul Facultăţii de Medicină, secţiunea Anunţuri cadre didactice.

16.05.2018 - 17.05.2018 - depunerea contestațiilor la punctaj - la Decanatul Facultății de Medicină

18.05.2018 - soluționarea contestațiilor

Rezultatele finale vor fi aprobate în Şedinţa Consiliul Facultăţii de Medicină din 29 mai 2018 şi Şedinţa Senatului din luna mai 2018Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru atribuirea gradației de merit personalului didactic,

Accesat de 6811 de ori

Selecție - anunțuri