Luni, 23 Iulie 2018 15:43

Înscrieri master de Medicină Dentară Judiciară

Perioada înscrierilor: 24–26.09.2018

Susținerea probei de concurs: 28.09.2018

Dosarele de înscriere se depun la decanatul Facultăţii de Medicină Dentară Str. Louis Pasteur nr. 4A, et 2, biroul 8.

Conţinutul dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de master este următorul:

- Fişa de înscriere, însoţită de chitanţa de achitare a taxei de înscriere (300 lei taxa înscriere);

- Diploma de studii superioare în original (sau actul echivalent);

- Suplimentul la diplomă în original (sau actul echivalent);

- Certificatul de naştere în copie legalizată;

- Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai urmat studii universitare de master în regim subvenţionat de la bugetul de stat;

- Curriculum vitae;

- Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de afecţiuni incompatibile cu calitatea de student.

- 4 fotografii ¾ cm;

- Dosar plic.

BIBLIOGRAFIE:

Acte normative

- Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

TITLUL XVI
  Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice

- ORDIN nr. 1.343 din 6 noiembrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

- ORDIN nr. 482 din 14 martie 2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice

Accesat de 5930 de ori

Selecție - anunțuri