Imprimă această pagină
Marți, 03 Noiembrie 2020 12:31

Burse SEE pentru cadre didactice și cercetători – etapa I*

  Prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 aveți oportunitatea de a beneficia de burse de perfecționare în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în perioada 4 ianuarie – 30 septembrie 2021.

  Pentru a beneficia de o astfel de bursă, trebuie să obțineți – prin contacte individuale - o scrisoare de accept din partea instituției-gazdă, cu menționarea numelui dumneavoastră, a scopului și perioadei de desfășurare a stagiului.

  Instituțiile-gazdă pot fi: universități, spitale, institute de cercetare, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să vă accepte în stagiu de perfecționare.

  Grup țintă: cadre didactice, cercetători

  Durata mobilității: minim 2 zile, maxim 2 săptămâni

  Data de încheiere a mobilității: cel târziu 30 septembrie 2021

  Suport financiar: 250 Euro/zi

     1250 Euro/săptămână

  2200 Euro/2 săptămâni

  + cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare

  Componența dosarului de candidatură:

  -          CV (în limba română sau engleză)

  -          Atestat de competență lingvistică eliberat de un centru autorizat

  Termen limită de depunere a dosarului de candidatură: 11 decembrie 2020

  Informații:

  *Va urma și etapa a II-a pentru perioada de vară.

  Accesat de 901 de ori