Imprimă această pagină
Marți, 03 Noiembrie 2020 12:32

Burse SEE pentru studenți – etapa I*

  Prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 aveți oportunitatea de a beneficia de burse de mobilitate în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în perioada 4 ianuarie – 30 septembrie 2021.

  Pentru a beneficia de o astfel de bursă, trebuie să obțineți – prin contacte individuale - o scrisoare de accept din partea instituției-gazdă, cu menționarea numelui dumneavoastră, a scopului și perioadei de desfășurare a mobilității.

  Instituțiile-gazdă pot fi: universități, spitale, institute de cercetare, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să accepte studenți în stagiu.

  Grup țintă: studenți nivel licență, master, doctorat

  Durata mobilității: minim 2 luni

  Data de încheiere a mobilității: cel târziu 30 septembrie 2021

  Suport financiar: 1200 Euro/lună + cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare

  Termen limită de depunere a dosarului de candidatură: 11 decembrie 2020

  Criteriu de eligibilitate: dovada printr-un atestat de limbă a competențelor lingvistice pentru limba de lucru din țara de destinație

  Criterii de selecție a studenților în vederea efectuării de mobilități SEE:

  -          Performanța școlară (20% din punctajul total)

  -          Motivația personală (20% din punctajul total)

  -          Competențe lingvistice (20% din punctajul total)

  -          Interviu (40% din punctajul total)

  Notă: Studenţii de etnie rromă, sau provenind din medii socio-economice dezavantajate pot beneficia în plus de puncte de prioritate de până la 20%.

  Componența dosarului de candidatură în vederea selecției pentru burse SEE:

  -          CV (format standardizat, disponibil pe site)

  -          Scrisoare de motivație

  -          Adeverință cu mediile pe anii de studiu încheiați anterior (eliberată de către Decanate)

  -          Atestat de competență lingvistică în limba engleză eliberat de un centru autorizat

  -          Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Informații:

  *Va urma și etapa a II-a pentru perioada de vară.

  Accesat de 1461 de ori