Luni, 18 Ianuarie 2021 16:54

Anunț selecție ONG pentru participarea în proiectul „Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca organizează selecția partenerilor, organizații neguvernamentale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi.

Perioada de desfășurare: 24 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Activitățile în care va fi implicat partenerul:

În funcție de specificul partenerului și experiența acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activități care vizează:

-Măsuri de sprijin pentru pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romi;

-Măsuri de sprijin pentru pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate;

-Măsuri de sprijin pentru campanii de informare și sensibilizare axate pe creșterea gradului de conștientizare a importanței serviciilor de sănătate preventive pentru mame și copii.  

 

Mai multe informații referitoare la specificul proiectului, cât și la documentația necesară participării în cadrul procesului de selecție se regăsesc în documentele atașate: Anunț selecție parteneri și Metodologie de selecție a partenerilor.

 

Accesat de 529 de ori

Selecție - anunțuri