Miercuri, 10 Februarie 2021 12:48

În atenţia rezidenților/masteranzilor/studenților francofoni

Vă facem  cunoscut Apelul la candidaturi al Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru Mobilități de stagiu profesional 2021.
În ceea ce priveste domeniul sănătate, apelul este deschis masteranzilor, rezidenților francofoni şi studenţilor anilor IV, V, din toate universităţile membre AUF în regiune, care pot efectua stagii practice cu durată de 1-3 luni (stagii de vară sau alte tipuri de stagii care să fie recunoscute în parcursul academic al candidatului). Scopul acestor stagii este contactul cu mediul profesional, consolidarea competențelor și dobândirea de noi competențe, care să faciliteze inserția profesională a bursierilor, apelul făcând parte din acțiunea „Employabilité et insertion professionnelle".
Întreg dosarul de candidatură se întocmeşte în limba franceză, potrivit Regulamentului din fișierul atașat. Candidatura presupune existența unei scrisori de accept de la o structură medicală, pentru care candidații fac demersuri personale.  Informații detaliate pot fi obținute la adresa:  https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2021-mobilites-de-stage-professionnel/?fbclid=IwAR3F1Z0- GlnoctiF9s9t72Zm7F_R5fPYZCjDhjKl2EuYcUtmiGNcYBfmwFc
Apelul este deschis până la 22 martie 2021, ora 24.
Dosarele de candidatură se depun electronic, pe platforma https://formulaires.auf.org.
Etapa interviu va avea loc în perioada 25-30 martie 2021.
Mobilitățile selecționate de AUF spre finanțare se vor efectua în perioada 15 aprilie 2021-17 decembrie 2021. Alocațiile de mobilitate acoperă transportul, o indemnizație lunară și asigurarea de sănătate. O convenție cvadripartită se va încheia între beneficiarii selecționați, AUF, instituția de origine și instituția de primire.
Departamentul  Relaţii Internaţionale (persoană de contact : Adriana Roşu, ; tel. 0374834197) vă stă la dispoziție pentru consiliere cu privire la întocmirea candidaturilor.

Accesat de 420 de ori

Selecție - anunțuri