Joi, 18 Februarie 2021 15:31

Anunt competiție internă Burse Doctorale și Studentesti 19-COOP- 0031

Stimați studenți/ doctoranzi,

Vă facem cunoscută procedura de selecție privind acordarea burselor SEE în cadrul proiectului – : "HE-RO-IS strategic cooperation in hematology", pentru - 50 de studenți și doctoranzi înmatriculați la UMF Cluj.

Dosarele de concurs se întocmesc în conformitate cu reglementările din documentele atașate și se vor depune pe adresa de email .

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și dobândirea de competenţe transnaționale de hematologie ale studenților și doctoranzilor prin mobilități de scurtă durată efectuate la Universitatea Reykjavik, Islanda, pe baza unui acord prealabil încheiat cu această Universitate.

Obiectivul general: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenților și doctoranzilor din domeniul medical printr-o abordare complexă ce vizează dobândirea de competenţe transnaționale în domeniul hematologiei, prin asigurarea dezvoltării personale prin consiliere şi orientare profesională, ca urmare a unei mobilități la Universitatea Reykjavik, Islanda.

Cuantumul burselor:

  • 820 euro (deplasare si diurnă Islanda) pentru studenți
  • 820 euro (deplasare si diurnă Islanda) pentru doctoranzi

Beneficii adiționale:

Oportunitate de publicare împreună cu echipa HERO de articole științifice în reviste cotate ISI. Participarea la conferințe și întâlniri transnaționale în domeniul Hematologiei pe parcursul proiectului.

Beneficiari:

  • Studenți UMF Cluj (corespunzător anului universitar 2020-2021
  • Doctoranzi UMF Cluj (corespunzător anului universitar 2020-2021

Calendarul de concurs:

  • 16 Februarie – 21 Februarie (ora 23:59) - depunerea dosarelor online
  • 22-24 Februarie - evaluarea dosarelor
  • 25 Februarie - afișarea rezultatelor inițiale
  • 26 Februarie - depunerea contestațiilor
  • 27 Februarie - evaluare contestații
  • 28 Februarie - afișarea rezultatelor finale după contestații

 

Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați:

Cu mulțumiri,
Director Proiect,
Șef Lucrări Dr. Ciprian Tomuleasa

 

Accesat de 3260 de ori

Selecție - anunțuri