Joi, 18 Februarie 2021 15:42

Burse SEE pentru cadre didactice, cercetători și studenți etapa a II-a

Prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 aveți oportunitatea de a beneficia de burse de perfecționare în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2021.
Pentru a beneficia de o astfel de bursă, trebuie să obțineți – prin demersuri personale – o scrisoare de accept din partea instituției-gazdă, cu menționarea numelui dumneavoastră, a scopului și perioadei de desfășurare a stagiului.
Instituțiile-gazdă pot fi: universități, institute sau centre de cercetare, spitale, farmacii, cabinete stomatologice, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să accepte cadre didactice/cercetători în stagiu de perfecționare sau studenți în stagiu.

Grup țintă: cadre didactice, cercetători
Durata mobilității: minim 2 zile, maxim 2 săptămâni
Suport financiar:
250 Euro/zi
1250 Euro/săptămână
2200 Euro/2 săptămâni
+ cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare

Componența dosarului de candidatură:
-Scrisoare de accept
-CV (în limba română sau engleză)
-Atestat de competență lingvistică eliberat de un centru autorizat
-Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Grup țintă: studenți nivel licență, master, doctorat(cercetare doctorală)
Durata mobilității: minim 2 luni
Suport financiar: 1200 Euro/lună + cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare
Criteriu de eligibilitate: dovada printr-un atestat de limbă a competențelor lingvistice pentru limba de lucru din țara de destinație
Conform regulamentului, criteriile de selecție a studenților în vederea efectuării de mobilități SEE sunt:
-Performanța școlară (20% din punctajul total)
-Motivația personală (20% din punctajul total)
-Competențele lingvistice (20% din punctajul total)
-Interviul (40% din punctajul total)
Notă: Studenţii de etnie rromă, sau provenind din medii socio-economice dezavantajate pot beneficia în plus de puncte de prioritate de până la 20%.

Componența dosarului de candidatură în vederea selecției pentru burse SEE:
-Scrisoare de accept
-CV (format standardizat, disponibil pe site)
-Scrisoare de motivație
-Adeverință cu mediile pe anii de studiu încheiați anterior (eliberată de către Decanate)/Adeverință care să ateste calitatea de doctorand (eliberată de Școala Doctorală)
-Atestat de competență lingvistică eliberat de un centru autorizat
-Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data de încheiere a mobilității: cel târziu 30 septembrie 2021
Termen limită de depunere a dosarului de candidatură: 22 martie 2021
Informații și depunere dosare:

Accesat de 908 de ori

Selecție - anunțuri