Luni, 02 August 2021 11:10

Sesiunea de transferuri pentru anul universitar 2021-2022 la Facultatea de Medicină Dentară

Pentru anul universitar 2021-2022 sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină Dentară are loc între 01.09.2021 – 12.09.2021.

Rezultatele vor fi comunicate până în data de 24.09.2021

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt:

1. Cerere tip;

2.   Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;

3.   Planul de învăţământ;

4.   Programa analitică;

5.   Certificat de competență lingvistică, după caz;

6.   Certificat medical conform specificului programului de studiu;

7.   Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;

8. Scrisoare de motivație;

9. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;

10. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mentiunea daca a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor.

 

Toate documentele se trimit în format electronic pe adresa de e-mail:  

 

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină Dentară studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,50.

 

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educației nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

 

Taxele de transfer sunt cele stabilite în Anexa – Taxe 2021:

-       Taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca - 200 lei;

-       Taxă de transfer de la U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca la alte universități - 300 lei.

 

Taxa de transfer poate fi plătită prin virament bancar în contul:

BENEFICIAR

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"

COD FISCAL: 4288047;

BANCA BENEFICIARULUI: TREZORERIA CLUJ

ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME STUDENT, FACULTATE Este foarte importantă menţionarea persoanei pentru care se plătește taxa, care poate fi diferită de cel care plătește.

 

Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină Dentară, pentru anul universitar 2021-2022, este următorul:

Nr. crt. Programul de studii

Anul de

studii

Numărul de

locuri disponibile

1 Medicină Dentară în limba română 2 7
4 6
2 Medicină Dentară în limba engleză 2 2
3 4
4 6
3 Medicină Dentară în limba franceză 2 2
3 2
4 4

 

Date de contact:

Secretar șef facultate,

Stănculesc Nicoleta

Telefon: 0374834115

 

 

Accesat de 6282 de ori

Selecție - anunțuri