Tehnic Patrimoniu

Tehnic Patrimoniu

Adresa : str. Gheorghe Marinescu nr. 23 parter
Telefon : 0264 – 334 227 ; 00374-834 417 interior 2417
Fax : 0264 – 334 227

Serviciul Tehnic Patrimoniu este subordonat Directorului General Administrativ şi funcţionează în scopul asigurării cerinţelor tehnice şi funcţionale ale clădirilor, construcţiilor speciale şi instalaţiilor din dotarea UMF Cluj , în calitate de investitor şi utilizator al construcţiilor , potrivit legislaţiei , normelor , normativelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare.
În relaţiile interne de serviciu în cadrul instituţiei , Serviciul Tehnic Patrimoniu este reprezentat de şeful de serviciu încadrat prin decizie.
Principalele sarcini ale Serviciului Tehnic Patrimoniu sunt :
1. Fundamentarea şi elaborarea planului anual de investiţii.
2. Fundamentarea şi elaborarea planului anual de reparaţii capitale , consolidări , reabilitări şi reparaţii curente.
3. Elaborarea planului anual de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor ce necesită service.
4. Executarea în regie proprie prin compartimentele de specialitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.
5. Asigură , coordonează şi verifică documentaţiile tehnice necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii , reparaţii capitale , consolidări , reabilitări , etc.
6. Asigură obţinerea certificatelor de urbanism , avizelor , autorizaţiilor de construire şi demolare şi edificare a construcţiilor.
7. Urmăreşte şi verifică execuţia, decontarea şi recepţia lucrărilor , conform legislaţiei în vigoare.
8. Asigură întocmirea şi ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei.
9. Îndeplineşte orice alte sarcini tehnice trasate de conducere.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului