Serviciul social-administrativ

Serviciul social-administrativ

Adresa: Str. Victor Babeș, nr. 8, 40012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256/int. 2172, 2173, 2174; 0374-834 172, 0374-834 173, 0374-834 174


Scurtă prezentare:
Serviciul Social-Administrativ al UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-­Napoca administrează şi răspunde de toate spaţiile de învăţământ, clădirile, căminele şi restaurantul studenţesc, asigurând studenţilor condiţiile materiale necesare dedicării studiului şi activităţilor şcolare universitare, precum şi condiţii de cazare şi igienă corespunzătoare.
Asigură securitatea şi paza tuturor obiectivelor din cadrul universităţii.
Se ocupă de crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea anumitor evenimente importante din universitate cum ar fi:
• simularea examenului de admitere şi examenul de admitere;
• festivitatea de absolvire;
• rezidenţiat;
• conferinţe, simpozioane, congrese, doctorate etc.;
Restaurantul studenţesc asigură un meniu diversificat şi de calitate, având un program de servire bine corelat cu programul de studiu al studenţilor;
Colectivul serviciului social-administrativ se preocupă permanent de calitatea condiţiilor de trai din căminele studenţeşti.
Răspunde cu promptitudine la solicitările şi doleanţele studenţilor, încercând să soluţioneze problemele într-­un mod consecvent şi amiabil, respectând cadrul legal al universităţii.

Tipărire