Serviciul aparatură şi material didactic

Serviciul aparatură şi material didactic

Adresa: Str. Pasteur nr. 4 
Telefon: 0374-834 280; 0264 597 256 int 2280
E-mail contact :
Domenii principale de activitate:
1. Asistenţa tehnică pentru achiziţionarea aparaturii şi echipamentelor necesare activităţilor didactice şi de cercetare în conformitate cu NOMENCLATORUL INTERN DE ECHIPAMENTE – SAMD. Asistenţa tehnică se acordă pentru : Caiet de Sarcini cu definirea produsului de referinţă, studii de piaţă, documentaţia de atribuire, evaluare ofertelor, recepţia şi darea în exploatare. In ultima etapă se realizează programul de şcolarizare şi se completează de către furnizor cu participarea SAMD
2. Urmărirea în exploatare cu respectarea programelor de întreţinere periodică
3. Efectuarea reparaţiilor neconformităţilor accidentale prin mijloace proprii sau prin intervenţie externă.
4. Asistenţă tehnică pentru manifestările periodice sau ocazionale organizate în cadrul Universităţii.

Tipărire

Lista alfabetică a personalului