Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane

Adresa: str. Victor Babeș nr. 8 40012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int 2161,2162,2163,2164,2165,2166
Fax: 0264 597257
E-mail contact:


Serviciul Resurse Umane Salarizare Burse se ocupă cu planificarea forţei de muncă şi a fondului de salarii,ale Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca, conform reglementărilor legale în vigoare şi in conformitate cu Hotărârile Senatului Universităţii, întocmeşte şi păstrează dosarele de personal, verifică modul de întocmire al statelor de funcţii şi de personal. Întocmeşte actele necesare pentru angajări, promovări, detaşări, sancţionări, desfacerea contractului de muncă, şi alte măsuri de personal, stabileşte drepturile salariale ale tuturor angajaţilor în funcţie de încadrarea , studiile, vechimea în muncă, şi/sau în învăţământ. Întocmeşte lunar situaţiile de plata a burselor, conform listelor cu studenţii bursieri aprobate.

Tipărire

Lista alfabetică a colectivului serviciului