Regulamente

Regulamentele sunt incluse în Carta Universității

 

  • Regulament intern - Pagina 19
  • Codul de etică şi deontologie universitară - Pagina 171
  • Regulament electoral - Pagina 76
  • Codul drepturilor și obligațiilor studenților înmatriculați la ciclurile universitare de licență și masterat din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca- Pagina 458
  • Regulament de cazare şi de funcţionare a căminelor Universităţii - Pagina 204
  • Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă(Pagina 245), de masterat (Pagina 327)
  • Regulament instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat - Pagina 345
  • Regulament de susţinere a examenului de licenţă - Pagina 313
  • Regulament de aplicare a Sistemului European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS) – Pagina 233
  • Regulament privind mobilitățile internaționale ale studenților - Pagina 226

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de licență

 

Regulament de acordare a burselor studențești
Regulamentul de acordare a burselor studențești a fost aprobat în ședința de Senat din data de 24 aprilie 2018 și poate fi consultat aici.

 

Proceduri